Βρείτε παρακάτω απαντήσεις για τις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες που μπορεί να έχετε για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος σας. Σε περίπτωση που δεν βρείτε απάντηση στην απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Τι είναι KTEO και Ι.ΚΤΕΟ;

Το ΚΤΕΟ είναι η συντομογραφία των λέξεων «Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», με το Ι.ΚΤΕΟ να είναι αντίστοιχα το «Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων». Στόχος των ΚΤΕΟ είναι ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των οχημάτων, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβάτες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι τουλάχιστον ισοδύναμα ή και ανώτερα από τα δημόσια ΚΤΕΟ (τα οποία υποχρεούνται πλέον να περάσουν ελέγχους αντίστοιχους των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ). Λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών. Η καλύτερη οργάνωση και η αμεσότερη εξυπηρέτηση του κοινού είναι ένας θετικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τα ΙΚΤΕΟ καθώς ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του με πλήρη καταγραφή της κατάστασης του.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Δείτε πληροφορίες για το πότε πρέπει να περάσετε ΚΤΕΟ πρώτη φορά, αλλά και κάθε πότε είναι ο περιοδικός έλεγχος, αναλόγως με το όχημα που διαθέτετε στις αντίστοιχες σελίδες των Οχημάτων. Ενδεικτικά τα Επιβατηγά ΙΧ, όπως και τα Δίκυκλα και τα  Φορτηγά έως 3,5Τ υποχρεούνται πρώτου ελέγχου Τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και περιοδικού ελέγχου Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου ΚΤΕΟ.

Μπορώ να καθυστερήσω ή να μην περάσω ΚΤΕΟ;

Ο έλεγχος ΚΤΕΟ είναι υποχρεωτικός. Έχετε δικαίωμα επτά (7) ημερών να καθυστερήσετε τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος σας. Μετά από αυτό το διάστημα χρεώνεστε παράβολο υπέρ του Δημοσίου (πρόστιμο) αντίστοιχο με τον χρόνο καθυστέρησης και την κατηγορίας του οχήματος σας.

Επίσης υπάρχουν πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από την τροχαία για μη έλεγχο ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων.

Εαν ''κοπεί'' το όχημα μου;

Σε περίπτωση που το όχημα σας βρεθεί ακατάλληλο, υποχρεούστε να διορθώσετε τα σημεία που χρήζουν επισκευής (εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων) και στη συνέχεια να περάσετε για επανέλεγχο. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ!

Σε τι χρειάζεται ο Τεχνικός Έλεγχος και ποια τα στάδια του;

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων είναι απαραίτητος για την ασφάλεια όσων επιβαίνουν στο όχημα. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων είναι η κακή κατάσταση των αυτοκινήτων. Έτσι ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων. Επίσης ένα σημαντικός λόγος είναι η λειτουργία του οχήματος να βρίσκεται εντός των ορίων όσον αφορά τους ρύπους του.

Τα αντικείμενα ελέγχου στο ΚΤΕΟ είναι τα παρακάτω:

  • Οπτικοί Έλεγχοι
  • Έλεγχος Καυσαερίων
  • Έλεγχος Σύγκλισης – Απόκλισης
  • Έλεγχος Φώτων
  • Έλεγχος Συστήματος Πέδησης
  • Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης
Πρέπει να φέρω ο ίδιος το όχημα μου;

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε ο ίδιος το όχημα σας. Αρκεί ο προσκομίζοντας το όχημα να έχει μαζί του την Ταυτότητα του (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος.