Epivatika-ix

Ο Τεχνικός Ελεγχος επιβατικών οχημάτων είναι υποχρεωτικός.

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται τέσσερα (4) έτη μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας.

Ο έλεγχος επαναλλαμβάνεται κάθε δύο (2) έτη.


Δικαιολογητικά ΙΧ Επιβατικών
 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Δικαιολογητικά Ανάριθμου Επιβατικού
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο

Τα βασικά στάδια του τεχνικού ελέγχου είναι:
 • Έλεγχος ορθών στοιχείων οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Καυσαέρια
 • Ελαστικά – Τροχοί – Αμορτισέρ
 • Σύστημα πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικοί έλεγχοι για το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, του συστήματος ανάρτησης καθώς και του  αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ

Κάρτα Καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) είναι υποχρεωτική.

Εκδίδεται στο πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο.

Όταν το όχημα περάσει ΚΤΕΟ, το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια ενός έτους.


Δωρεάν Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.


Πρόσθετο Συστήματος Υγραεριοκίνησης

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης, ο εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του οχήματος μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα ενημερώνει τη διεύθυνση του ΚΤΕΟ ότι πραγματοποίησε τη διασκευή, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις περί εγκατάστασης που έχει ορίσει το Υπουργείο.

Κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου και εφόσον η διασκευή τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα εξαρτήματα φέρουν τους απαραίτητους εγκριτικούς κωδικούς γνησιότητας, τότε η διεύθυνση του ΚΤΕΟ συντάσσει σχετικό πρακτικό για την ενημέρωση της άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην εκάστοτε διεύθυνση συγκοινωνιών.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να επιδείξει πιστοποιητικό διενέργειας ελέγχου από εγκεκριμένο συνεργείο που θα φέρει ημερομηνία με διαφορά το πολύ 7 ημέρες. Τα επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να αντικαθίστανται εντός πενταετίας, ενώ οι δεξαμενές υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας, με ρητή την απαγόρευση επαναχρησιμοποίησής τους.